Opleiding coach inzetbaarheid

De Coach Inzetbaarheid

Overbrugt de hiaat tussen werkgever en arbodienst en 

objectiveert wat een medewerker KAN en MAG

80% van ziekmeldingen heeft geen medisch oorzaak, 

maar uit zich in gevoelens van onwelbevinden

De coach inzetbaarheid maakt dat onderscheidt en analyseert de bron.

Download 50 vragen over inzetbaarheid

Try to persuade your visitor to download your E-book! Maybe you can make a list of the benefits or just write something about the awesome content that's inside!
No opt-in form has been selected

De toegevoegde waarde van de coach inzetbaarheid

Preventief bij afgenomen inzetbaarheid en prestatie

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Ziekmelding, de eerste 6 weken

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Vermindert functioneren

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Onderzoek reintegratie spoor 2

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Conflictbemiddeling

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Coaching lifestyle en mentale problemen

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

De coach inzetbaarheid

Opleiding tot coach 

inzetbaarheid

De opleiding met opdrachtgarantie voor coaches, trainers, adviseurs en therapeuten en krijg direct toegang tot het bedrijfsleven

Opleiding Inzetbaarheid

voor HR & OR

Leer de nieuwe wet verbetering poortwachter toepassen en vertaal beleid duurzaam inzetbaarheid naar de praktijk.

Opleiding claimbeoordeling

verzekeraars

Ontdek hoe je als verzekeraar 10-30 % kunt besparen op de uitkering van verzuimverzekeringen. 

Keurmerk NRTO

Nederlandse raad voor training en Opleiding

De opleiding tot Coach Inzetbaarheid is iso 9001-2015 gecertificeerd, geacrrediteerd door  de BATC en  KTNO. 

We zijn aangesloten bij de Nederlands Raad voor Training en Opleiding . Dit is een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor opleiders. Lees hier verder over de kwaliteitseisen, de gedragscode, de algemene voorwaarden en het keurmerk